SILVER ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿ

SILVER ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ՇԱՐԺԻՉ

ՇԱՐԺԻՉ

Ստարտերի վեցատամ, յուղի պոմպ, ծնկաձև լիսեռ և առանցքակալներ, բաշխիչ վեցատամներ, գազաբաշխման փուլերի կառավարման բլոկ (VVT), գազաբաշխման մեխանիզմի շղթա և գոտի, բաշխիչ լիսեռներ, բռունցքների հրիչներ, փականների և ուղղորդիչներ, մխոցներ և օղակներ, գլանների անցքեր, շարժաձողեր, գլանների բլոկի գլխիկ, գլանների բլոկի գլխիկի միջադիրներ, ներթող և արտաթող կոլեկտրոներ և բոլոր ներքին ականոցները (բացառությամբ լաքապատ փականների կամ այրուքի հետևանքով առաջացած վնասվածքները)
ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԱՏՈՒՓ

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԱՏՈՒՓ

Փոխարկիչները, լիսեռները, վեցատամները, առանցքակալներն ու այլ բաղադրիչների սինքրոնացված աշխատանք։
ԱՎՏՈՄԱՏ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԱՏՈՒՓ

ԱՎՏՈՄԱՏ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԱՏՈՒՓ

Հիդրոտրասնֆորմատոր, կցորդիչներ, արգելակային ժապավեններ, փականների բլոկ, կարգավորիչ, յուղի պոմպ, առանցքակալներ և ականոցներ
ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼՆԵՐ (ԱՌՋԵՎԻ ԵՎ ՀԵՏԵՎԻ)

ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼՆԵՐ (ԱՌՋԵՎԻ ԵՎ ՀԵՏԵՎԻ)

Haldex բլոկ և յուղի պոմպ, գլխավոր անիվ ու վեցատամ, կցորդիչներ, լիսեռներ, առանցքակալներ և այլ տարրեր։
ԸՆԹԱՑԱՅԻՆ ՄԱՍ

ԸՆԹԱՑԱՅԻՆ ՄԱՍ

Առջևի և հետևի լիսեռներ, բաշխիչ տուփ, ունվերսալ հոդակապեր և հավասար անկյունային արագությունների հոդակապեր
ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Շարժիչի հովացման հեղուկի պոմպ, թերմոստատ, օդափոխիչի շարժակ, հովացման հեղուկի ռադիատոր և ճկափողեր
ՀԱՐԿԱԴՐՎԱԾ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ

ՀԱՐԿԱԴՐՎԱԾ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ

Սուպերչարջեր, տուրբոչարջեր և տուրբոչաջերի ակտուատոր։
ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Շարժիչի կառավարման մոդուլ, դրոսելային փականի դիրքի սենսոր, դրսելային փականի իրան, ծնկաձև լիսեռի դիրքի ցուցիչ, վառելիքի պոմպ, բարձր ճնշման պոմպ և կատալիտիկ չեզոքացուցիչ։ Աշխատած գազերի վերաշրջանառության փականները (EGR) ենթակա են երաշխիքային ծածկույթի միայն անսպասելի խափանման դեպքում։ Այրուքի կուտակումը երաշխիքային դեպք չէ։
ԿՑՈՐԴՈՒՄ

ԿՑՈՐԴՈՒՄ

Կցորդիչի սեղման սկավառակ և բացթողման առանցքակալ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ

Ստարտեր, այրոցքի կոճեր, փոխանցումատուփ և բաշխիչ տուփի կառավարման էլեկտրոնային բլոկ (ECU)։
ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ

Առանձին ապահովագրական ծածկույթով ապահովված են շարժիչի, փոխանցումատուփի և գլխավոր փոխանցման ծածկոցները (այն պայմանով, որր դրանք վնասվել են վերը նշված մասերից որևէ մեկի շարքից դուրս գալու հետևանքով)։
ՅՈՒՂԻ ԱՐՏԱՀՈՍՔ

ՅՈՒՂԻ ԱՐՏԱՀՈՍՔ

Արտադրողի կողմից ընդունված ցանկացած խտացուցիչի կամ միջադիրի փոխարինումը պահանջում է շարժիչի, փոխանցումատուփի կամ դիֆերենցիալի ամբողջական ապամոնտաժում՝ վերանորոգումն ավարտելու համար։
ՍՊԱՌՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ

ՍՊԱՌՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ

Յուղը, յուղի ֆիլտրը, միջադիրները, խողովակներն ու հակասառեցման հեղուկը անհրաժեշտ են, քանի որ վերը հիշատակված և երաշխիքով սպասարկվող մասերը դուրս են եկել շարքից։