JAGUAR ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔ

Jaguar -ի երաշխիքը առավելությունների համալիր փաթեթ է, որը մշակվել է հետվաճառքային սպասարկման և օժանդակության ամենաբարձր չափորոշիչներին համաձայն։
 
Եթե MENA* տարածաշրջանում գործող Jaguar-ի պաշտոնական ներկայացուցչից գնված ավտոմեքենան արտադրական խոտանի հետևանքով պահանջում է վերանորոգում կամ պահեստամասի փոխարինում, ապա այդ վերանորոգումը կամ փոխարինումը կկատարվի ամբողջովին անվճար MENA* տարածաշրջանում գործող Jaguar-ի պաշտոնական ներկայացուցչի կողմից՝ անկախ երաշխիքային ժամկետի ընթացքում սեփականտիրոջ փոփոխության հանգամանքից։ * Jaguar authorised retailer require repair or replacement as a result of a manufacturing defect, the part will be repaired or replaced completely free of charge** by any MENA Jaguar Authorised Repairer, regardless of any change of vehicle ownership during the period of cover.***
 
Բոլոր նոր Jaguar ավտոմեքենաների երաշխիքը կազմում է 5 տարի/150000 կմըստ առաջնահերթության։
 
2018 թ հունիսի 1-ից հետո վաճառված բոլոր Jaguar ավտոմեքենաների համար գործում է տարածաշրջանային երաշխիքը։ Ավտոմեքենան ծածկված է այն տարածաշրջանի համար առաջարկվող արտադրողի երաշխիքային պայմաններով, որտեղ այն վաճառվել է Jaguar-ի արտոնագրված դիլերի կողմից։ Այլ տարածաշրջաններում մասնագրերն ու երաշխիքի պայմանները կարող են տարբերվել։

 
Եթե ավտոմեքենան պետք է գրանցվի կամ շահագործվի այլ տարածաշրջանում,, կարող է պահանջվել լրացուցիչ ակտիվացում, կարող են կիրառվել բացառություններ և փոփոխվել երաշխիքի պայմանները։ Երաշխիքային տեսանկյունից տարածաշրջանները բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝ ԱՄՆ, Չինասատան, Եվրոպա և Մեծ Բրիտանիա (բացառությամբ Թուրքիայի), Թուրքիա, Ռուսաստան, այլ արտասահմանյան շուկաներ, Ավստրալիա և Նոր Զելանդիա, Աֆրիկա, Մերձավոր Արևելք և Հյուսիսային Ավրիկա, Լատինական Ամերիկա։ Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար կապվե՛ք ձեր մոտակա դիլերին։ & UK (excluding Turkey), Turkey, Russia, Overseas, Australia & New Zealand, Africa, Middle East & North Africa (MENA), and Latin America. Please contact your nearest retailer for further details.
 
* Middle East North Africa (MENA) տարածաշրջանի երկներն են՝ Ալժիր, Ադրբեջան, Բահրեյն, Եգիպտոս, Վրաստան, Իրաք, Հորդանան, Քուվեյտ, Լիբանան, Մարոքքո, Օման, Պակիստան, Պաղեստին, Քաթար, Սաուդյան Արաբիա, Թունիս, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և Յեմեն։
 
** Կիրառվում է միայն MENA տարածաշրջանում գնված և վերանորոգված ավտոմեքենաների նկատմամբ։ MENA տարածաշրջանից դուրս գնված․ գրանցված կամ շահագործվող ավտոմեքենաների համար պահանջվում է երաշխիքի լրացուցիչ վճարովի ակտիվացում։ Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար կապվե՛ք ձեր մոտակա Jaguar-ի դիլերին։
 
*** Կիրառելի են առանձին կանոններ և պայմաններ։