DIAMOND ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹ

DIAMOND ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹ

Ընդլայնված երաշխիքի Platinum ծածկույթը վերաբերում է գործարանային պայմաններում տեղադրված բոլոր մեխանիկակն և էլեկտրական մասերի դեֆեկտներին և խափանումներին։
Ծանոթացե՛ք էլեկտրական factory-ի թիմին։


DIAMOND ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ՉԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ․ NOT COVER:ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

 • Բնական մաշվածության հետևանքով տարրերի վիճակի վատթարացմանը, ինչպիսին են, օրինակ, գույնի փոփոխությունը կամ մասի դեֆորմացիան։

 • Ադմինիստրատորի կողմից չթույլատրված վերանորոգմանը, փոխարինմանը կամ փոփոխմանը։

 • Ադմինիստրատորի կողմից նշանակած ինժեների հայտնաբերած այն կորուստներին, վնասվածքներին կամ անսարքություններին, որոնք գոյություն են ունեցել մինչև այս ընդլայնված երաշխիքի տրամադրումը։ Մինչ այդ գոյություն ունեցող անսարքությունները պետք է վերացվեն մինչև սույն ընդլայնված երաշխիքի ուժի մեջ մտնելը։

 • Այն տարրերին, որոնք չեն ենթարկվել մեխանիկական կամ էլեկտրական խափանման, բայց փոխարինվել են կամ որոնց մասին տեղեկացվել է ընթացիկ սպասարկման ժամանակ, կամ շարքից դուրս եկած և ծածկույթից դուրս գտնվող այլ մասերին։
  Ծանոթացե՛ք էլեկտրական that-ի թիմին։

ԻՆՏԵՐԻԵՐ ԵՎ ԷՔՍՏԵՐԻԵՐ


 • Թափքի մասերի խտացուցիչներ

 • Թափքի աշխատանքներ

 • Կոսմետիկ աշխատանքներ

 • Ապակիներ

 • Ներկարարական աշխատանքներ

 • Լրամշակում

 • Պաստառապատում

 • Եղանակային մեկուսիչներ

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ


 • Արտանետման համակարգեր՝ ներառյալ դիզելային մասնիկների զտիչները* (DPF)* (DPF)

 • Անսարքություններ, որոնց պատճառը անորակ կամ տվյալ ավտոմեքենայի պահանջնռրին չհամապատասխանող վառելիքի օգտագործումն է

 • Ծխնիներ և հարվածային մեխանիզմներ

ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԱՍԵՐ & TEAR:
Շահագործման բնութագրերի հետզհետե նվազումը համապատասխանում է ավտոմեքենայի տարիքին ը վազքին։ Մաշվածության ենթակա մասրեի ցանկը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում, հետևյալ կետերը․


 • Մարտկոցներ

 • Առանցքակալներ և ֆրիկցիոն նյութեր

 • Արգելակային սկավառակներ

 • Լամպեր և ապահովիչներ

 • Կցորդիչի սկավառակներ

 • Թմբուկներ և ֆրիկցիոն նյութեր

 • Ղեկային համակարգի մասեր

 • Կախոց

 • Անիվներ, ամվադողեր, փականներ

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կարգավորումներ և փոխարինումներ՝ ներառյալ, բայց չսահմանափակված, հետևյալ կետերով․


 • Էլեկտրական սարքերի ծրագրային ապահովման թարմացում կամ վերածրագրավորում

 • Գործարանային պայմաններում տեղադրված տարրեր
 • Զտիչներ
 • Քսանյութեր
 • Ոչ-գործարանային պայմաններում տեղադրված տարրեր
 • Յուղեր
 • Լարերի միակցումներ
 • Օդորակչի լիցքավորում
 • Տարրերի ընթացիք կարգավորում և շտկում
 • Վառոցքի մոմեր
 • Անիվների բալանասավորում/շտկում*

*Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վնասը ներռաված է ընթացիկ հայտի մեջ կամ ծածկույթով ապահովված մասի շարքից դուրս գալը դարձել է հետագա վնասի պատճառ։